გენერალური

სასტუმროს სახელწოდება: Sealife Kemer Resort Hotel
სასტუმროს ტიპი: 5-ვარსკვლავიანი სასტუმრო
ქსელის კატეგორია: დამოუკიდებელი
ოფიციალური სახელწოდება: ANTKUM TURİZM TİC LTD ŞTİ
საგადასახადო ადმინისტრაცია: Kemer
საიდენტიფიკაციო ნომერი: 07 00 824 392
ოთახების რაოდენობა: 352
მშენებლობის წელი: 2004
ბოლო რენოვაციის წელი: 2021
ტელეფონი: + 90 242 814 64 00
ელექტრონული მისამართი: kemerfom@sealifehotels.com
ვებგვერდი: www.sealifehotels.com
Facebook: SealifeKemerResort
Instagram: sealife_kemer_resort