დეტალები ადგილის შესახებ

სიღრმე

1.40 cm

კვადრატული საზომი ერთეული

30 sqm

სქესი

ორივე

სპეციალობა

ყველა